Tarkastuslautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 51 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2018-166

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan sihteeri on pyytänyt sidonnaisuusrekisteriin kuuluvia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tarkastamaan voimassa olevassa sidonnaisuusrekisterissä olevat tietonsa. Tiedot pyydettiin ilmoittamaan 1.10.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin ja päättää antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.