Tarkastuslautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 46 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 30.9.2020.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.