Tarkastuslautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 48 Hallintopäällikkö Annakaisa Arilahden kuuleminen

PuuDno-2020-21

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Hallinto- ja talouspalvelujen palvelusuunnitelman mukaan vastuualueen tehtävänä on tuottaa hallinto-, talous-, atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut koko kunnan ja tarvittaessa myös kuntakonsernin ja yhteistoimikuntien käyttöön. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa kunnan yleisasiakaspalvelu, arkistotoimen hoitaminen ja asiointipisteen ylläpito. Lisäksi hallinto- ja talouspalveluiden vastuulla on tietosuoja-asiat. Hallinto- ja talouspalvelujen vastuuhenkilönä on hallintopäällikkö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee hallintopäällikkö Annakaisa Arilahtea.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.