Tarkastuslautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilinpäätös on kunnanhallituksen käsittelyssä 25.3.2019. Ennen tilinpäätöksen valmistuttua tarkastuslautakunta voi ryhtyä laatimaan arviointikertomukselle runkoa ja sisältöä sekä aikataulua tsen laadinnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 arviointikertomuksen laadinnasta ja laatii rungon kertomukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.