Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristösihteeri Timo Hämäläisen kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Ympäristösihteeri Timo Hämäläisen työnkuvaan kuuluvat mm. ympäristöasiat, maa-aineslupien käsittely, jätehuotoon liittyvät tehtävät sekä rakennusvalvonnan paikanmerkkaukset haja-asutusalueella.

Ympäristösihteeri päättää hallintosäännön mukaan mm. jätehuoltomääräysten mukaisesta poikkeamisesta, tarkentavien ohjeiden ja määräysten antamisesta, romuajoneuvojen siirtämisestä, maa-ainesluvan myöntämisestä 20 000 k-m3:oon saakka, maisematyöluvan myöntämisestä, vapautuksen myöntämisen hulevesijärjestelmään liittymisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee ympäristösihteeri Timo Hämäläistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.