Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2017

PuuDno-2016-280

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 104 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä on vähintään yhtä päivää aiemmin ilmoitettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kuitenkin ennen sen nähtävänäpitoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.