Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2017

PuuDno-2016-276

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja vastaa myös siitä, että maksun suorittamiseen on olemassa määräraha. Laskussa on hyväksymisen lisäksi oltava tarkastusmerkinnät ja tilimerkinnät. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee asiantarkastusmerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää nimetä tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjiksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Urpo Virtasen ja lautakunnan sihteeri Leena Torvisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.