Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017

PuuDno-2016-144

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 §:ssä 48 vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019. Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta lautakuntien on hallintosäännön 28 §:n mukaisesti hyväksyttävä käyttösuunnitelma.

Tarkastuslautakunnan menojen on arvioitu olevan 15 645 euroa. Perusteena on 11 lautakunnan kokousta. Vuoden 2017 talousarvion suurin menoerä on asiantuntijapalkkiot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.