Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2017

PuuDno-2016-279

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Puumalan kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus olla  kokouksessa, toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Lautakunnan edellisessä kokouksessa päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Kokouskutsu sekä asialista lähetetään viikkoa ennen lautakunnan kokousta varsinaisille jäsenille liitteineen ja varajäsenille ilman liitteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.