Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helvi Valtonen ja Riitta Söderström.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.