Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Maankäyttöteknikko Merja Tuomaisen kuuleminen

PuuDno-2016-273

Kuvaus

Maankäyttöteknikko Merja Tuomainen päättää mm. osoitejärjestelmän muutoksista, yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakamisesta talousarvion puitteissa sekä ohjauslaitteiden sijoittamisesta yksityisteille.

Merja Tuomainen hoitaa käytännössä kaavoitukseen ja tonttipalveluun, mittaustoimeen sekä tonttien myyntiin liittyviä tehtäviä vastuuhenkilön ollessa tekninen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee maankäyttöteknikko Merja Tuomaista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.