Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vuosikolmannesraportti

PuuDno-2017-215

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.10.2019 hyväksynyt vuosikolmannesraportin kunnan toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. - 31.8.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta tutustuu ajalle 1.1.-31.8.2019 laadittuun vuosikolmannesraporttiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.