Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Rakennustarkastaja Marko Haatajan kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Rakennustarkastaja Marko Haataja on aloittanut Puumalan kunnan rakennustarkastajana  tämän vuoden juhannuksen jälkeen. Rakennusvalvonta on osa ympäristövalvontaa ja palvelusuunnitelman mukaan siihen kuuluu rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttöteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee rakennustarkastaja Marko Haataista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.