Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa myös mm. elinkeinopolitiikkaa, työllistämistoimintaa, saaristoalueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelua sekä johtaa kuntakonsernin toimintaa. Puumalan kunnan visio vuoteen 2025 on "Saaristokunta Puumala 2025 on uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen kunta, joka on hyvinvoivien ihmisiten koti Saimaalla". Kuntastrategian, jossa on viisi painopistealuetta,  pohjana on visio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosta kunnan ajankohtaisista asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.