Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on pitänyt kokoukset 7.10.2019 ja 4.11.2019, tekninen lautakunta 17.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee kunnanhallituksen ja lautakuntien edellä mainituissa kokouksissa esille tulleista ja päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.