Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vuosikolmannesraportti

PuuDno-2017-215

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 käsitellyt vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2017. Toimintatuottojen toteuma oli talousarvioon nähden 70,1 % ja toimintakulujen vastaavasti 64,3 %. Vuosikate oli elokuun lopussa ilman verotulojen jaksotusta noin 680 000 euroa positiivinen, mikä on noin  366 000 euroa vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Tuloslaskelma näyttää poistojen jälkeen noin 296 000 euroa ylijäämää. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta tutustuu vuosikolmannesraporttiin tilanteeseen 31.8.2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.