Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tilintarkastuspalveluista saapuneet tarjoukset

PuuDno-2017-217

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjoukset Puumalan kunnan hallinnon ja talouden sekä tytäryhtiöiden tarkastuspalveluista vuosille 2018-2022. Tarjoukset pyydettiin Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtöltä, PwC Julkistarkastus Oy:ltä sekä BDO Audiator Julkistarkastus Oy:ltä 9.10.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta avaa määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja laatii  avauspöytäkirjan.

Päätös

Tarkastuslautakunta avasi määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja laati avauspöytäkirjan, joka on pöytäkirjan liitteenä.