Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Otto-oikeus/kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 16.6.2021 - 2.8.2021.

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Elinkeinokehittäjän määräaikainen työsuhde, 22.07.2021
§ 19 Talousasiantuntijan valinta, 28.07.2021
Yleinen päätös:
§ 11 Puumala kodiksi - muuttoagentin palvelujen luominen -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen, 22.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta kunnanjohtajan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.