Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Kunnanvaltuuston kokouksen 14.6.2021 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2021-11

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 14.6.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

16 §  Henkilöstöraportti vuodelta 2020
- tiedoksi esimiehet, palkkasihteeri, taloussihteeri

17 §  Tietotilinpäätös vuodelta 2020
- merkittiin tiedoksi

18 §  Arviointikertomus vuodelta 2020
- merkittiin tiedoksi, kunnanhallituksen käsittelyssä 30.8.2021

19 §  Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
- merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä

20 §  Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020
- tiedoksi: esimiehet taloussihteeri, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja

21 §  Kunnanvaltuuston itsearviointi valtuustokaudelta 2017-2021
- merkittiin tiedoksi

22 §  Valtuutettu Asko Luukkosen valtuustoaloite: Skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan
- merkittiin tiedoksi, aloite lähetetty kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.