Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus sekä yhtymäkokous 16.6.2021
- Mikkeli/kaupunginjohtaja/avustuspäätökset 21.6.2021 § 4: Kuntarahoitukset Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, ProAgria Etelä-Savon, Etelä-Savon liikunta ry:n Ruralia-instituutin, Kuntoutussäätiön, Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ja Mikkelin seudun kehittämishankkeisiin. Mikkelin seudun seutuvaliokunta on kokouksessaan 16.6.2021 § 12 on osaltaan hyväksynyt käsitellyt hankkeet ja esittää kaupunginjohtajalle hankkeiden hyväksymistä ja esitettyjen rahoitusten myöntämistä Mikkelin seudun kehitysrahastosta. Hyväksyttyjen hankkeiden joukossa Mikkelin seudun retkeilyreittien kunnostus, kuntarahaa vuodelle 2021 yhteensä enintään 133.000 €, Puumalan osuus 9.000 €. 
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valtuusto 30.6.2021 sekä hallitus 1.7.2021.

2. Oikeusministeriö, 30.6.2021. Aluevaalit vuonna 2022: Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

3. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus touko-kesäkuulta 2021.

  Toukokuu 2021 Kesäkuu 2021
Puumalan työvoima 811 811
Työttömät työnhakijat 64 63
Työttömyysaste 7,9 % 7,8 %

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.