Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Mikkelin kaupunki/ Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaotteet: 5.10.2020 § 76 liitteineen: Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen sekä 5.10.2020 § 77 liitteineen: Etelä-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 8.10.2020 ja valtuusto 15.10.2020.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, jäsenkuntakokouksen muistio 27.10.2020.
- Mikkeli/ Etelä-Savon pelastuslautakunta, 15.10.2020

2. Mikkelin tilintarkastus Oy, 13.10.2020, tilintarkastajan seloste 3.10.2020.

3. Valtiovarainministeriö, 9.10.2020 jatkoaikapäätös: Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja selvittävä alaryhmän toimikauden jatkaminen. Toimikausi asetettiin 1.9.2020 - 31.10.2020. Valmisteluryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt, että alaryhmän toimikautta jatketaan 30.11.2020 saakka.

4. Valtiovarainministeriö, 5.10.2020, Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020. Puumala. Alkuperäinen verokompensaatio yhteensä v. 2020 1.364.468 €, Uusi verokompensaatio ja veronlykkäysten korvaus yhteensä lokakuu 2020 1.407 929 €, Uusi verolykkäysten korvaus yhteensä 43.461 €.

5. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus syyskuulta 2020. Puumalan työvoima 849, työttömät työnhakijat 63, työttömyysaste 7,4 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.