Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Määräalan hinnoittelu kiinteistöllä 623-415-0004-0264 / Kotiniemi

PuuDno-2023-149

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 14 § 4. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta. Kotiniemen tonteillla oli aiemmin ns. vähimmäishinnat, mutta valtuusto päätti 27.4.2020 §13 kumota Kotiniemen laajennusosan tontteja koskevat vähimmäishinnat ja oikeuttaa kunnanhallituksen luovuttamaan tontteja hallintosäännön mukaisesti.

Kotiniemessä on yksi kaavoitettu AO-tontti, joka ei ole ollut myynnissä ja jolle ei ole asetettu myyntihintaa. Tontin pinta-ala on noin 1560 m2 ja määräala kuuluu kiinteistöön 623-415-0004-0264. Tontin sijainti on merkitty karttaliitteeseen. Tontti ei ole omarantainen, mutta siitä on esteetön näkymä Saimaalle. Samoin kuin muiden Kotiniemen tonttien kohdalla myös tämän tontin osalta kunnanhallituksella olisi oikeus luovuttaa tontti hallintosäännön mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa karttaliitteen mukaisen tontin myyntiin hintaan 25 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.