Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Lahnajärven tonttien hinnoittelu

PuuDno-2023-148

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Lahnajärven rannalla, yleiskaava-alueella kolme loma-asuntotonttia. Tontit on tarkoitus muodostaa siten, että kunkin tontin pinta-ala on noin 5000 m2, mikä antaa rakennusoikeutta 250 k-m2.

Rakennuspaikat sijaitsevat Lahnajärvi-nimisellä kiinteistöllä 623-415-0003-0020. Rakennuspaikkojen läheisyyteen johtaa kaksi tietä, joita on kunnostettu pientareita raivaamalla syksyllä 2023.

Lahnajärvi on sisäjärvi ja rakennuspaikat sijaitsevat vajaan kymmenen kilometrin päässä Puumalan kirkonkylästä. Järven pohjoispuolella on vain harvoja rakennettuja rakennuspaikkoja, joten myyntiin asetettavat rakennuspaikat sijaitsevat rauhallisella paikalla puhtaan ja kalaisan vesistön ääressä.

Kartta liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto asettaa rakennuspaikat myyntiin hintaan 35 000 euroa per tontti

2. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen luovuttamaan tontteja hallintosäännön mukaisesti ja muuttamaan tarvittaessa myyntihintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.