Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kuntien strategiset painopisteet ja edunvalvonnan kärjet vuosille 2024–2025

PuuDno-2022-248

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Maakuntaliitto tiedusteli kunnilta ja kaupungeilta 2021 joulukuussa kuntien valtuustokaudelle 2021–2024 linjaamista edunvalvonnan kärjistä ja strategioista niiden huomioimiseksi maakunnan edunvalvonnassa ja sitä tukevan edunvalvonnan asiakirjan sisällöissä. Maakunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen kyselyn ajankohdasta. Edunvalvonnan painopisteiden ajantasaisuuden tarkistamiseksi ja edunvalvonnan asiakirjan päivittämiseksi
maakuntaliitto pyytää kuntia ja kaupunkeja toimittamaan maakuntaliitolle päivitetyn listauksen kunnan kannalta keskeisimmistä edunvalvonnan tavoitteista ja painopisteistä.

Edunvalvonnan tavoitteet voidaan ryhmitellä esimerkiksi Etelä-Savon maakuntaohjelman tavoitteita mukaillen seuraavasti:
- Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus
- Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta
- Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö
- Muut edunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet

Maakuntaliitto pyytää toimittamaan vastauksen 15.11.2023 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon, kirjaamo@esavo.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Puumalan kunnan edunvalvontatavoitteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto