Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Keskustan valtuustoryhmän aloite: Työsuhdepyöräetu kunnan työntekijöille

PuuDno-2022-225

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan keskustan valtuustoryhmä esitti 19.6.2023 päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että Puumalan kunta tarjoaisi työntekijöilleen työsuhdepyöräedun. Toiseksi etuudeksi työntekijöille ehdotetaan 100-400 euroa vuodessa liikunta- ja kulttuuriedun muodossa käytettäväksi liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin, esimerkiksi Epassi tai Smartum.

Aloitteessa tuodaan esille, että Puumala on saanut tunnustusta pyöräilykuntana. Kunta on nimetty vuoden 2021 pyöräilykunnaksi, johon on kehittynyt yksi Suomen vetovoimaisimmista pyöräilymatkareiteistä. Työsuhdepyöräedun tuominen työntekijöiden saataville nähdään panostamisena työntekijöisen hyvinvointiin.

Kunnan työntekijät ovat voimavara, joiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta kannattaa pitää huolta. Työntekijöiden edut ovat eduksi myös uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. Työsuhdepyörä on edullinen tapa edistää työntekijän hyvinvointia, jonka arvoa ei voi mitata rahassa. Työsuhdepyöräedun myötä työntekijä voi paremmin ja tekee parempaa tulosta. Se auttaa työntekijää jaksamaan työelämässä kauemmin ja innostaa työntekijöitä liikkumaan, sekä vähentää sairaspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. Tämä on myös edullinen tapasitouttaa työntekijä työnantajaan. Tämä luo kunnalle ympäristöystävällistä imagoa. Työnantaja osoittaa välittävänsä henkilökuntansa hyvinvoinnista. 

 

Keskustan valtuustoryhmän aloitteesta Puumalan kunnassa on selvitetty työsuhdepyöräedun käyttöönottoa.

Työntekijälle syntyy polkupyöräetu, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön kodin ja työpaikan välisille matkoille ja vapaa-ajalle. Työnantaja voi pidättää pyörän kustannukset palkasta tai tarjota sen palkan päälle tulevana etuna. Polkupyöräetu on tuloverovapaa enintään 1200 euroa vuodessa (100 €/kk). Etu koskee sekä tavallisia että sähköavusteisia (max 25 km/h ja 250 w) polkupyöriä.

Pyörä on tarkoitettu yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön niin kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sekä työ- kuin vapaa-ajalla.

Edun tarjoamiseen on käytännössä kaksi toimintamallia: joko käytetään työnantajan omistamia pyöriä tai palvelu järjestetään leasingsopimuksella, jolloin työnantaja tekee sopimuksen leasingpalvelua tarjoavan yrityksen kanssa. Huolto ja vakuutus kuuluvat leasingsopimukseen.

Työsuhdepyörät hankitaan yleisimmin leasing -sopimuksilla, joihin voi sisältyä myös varkausvakuutukset, varusteet ja huoltopalvelut. Lisäpalvelut tekevät pyörän käytöstä huoletonta. Työnantaja voi myös hankkia pyörän omakseen ja hoitaa suoraan myös niiden huollot. Työsuhdepyöräpakettiin hyväksyttäviä varusteita ovat pyörään kiinnitettävät varusteet, pyöräilykypärä ja nastarenkaat. Esimerkiksi pyöräilyvaatteita- tai kenkiä ei paketteihin voi sisällyttää.

Polkupyöräetu muodostuu niille kuukausille, joiden aikana pyörä on työntekijän käytettävissä. Jos esimerkiksi leasing-sopimus on tehty kahdeksi vuodeksi, polkupyöräetu muodostuu jokaiselle kuukaudelle riippumatta siitä, käyttääkö työntekijä polkupyörää.

Työntekijällä voi olla mahdollisuus lunastaa leasingyhtiöltä käyttämänsä polkupyörä leasingkauden päätyttyä. Tästä ei muodostu työntekijälle veronalaista etua. Jos työntekijä lunastaa työnantajalta tämän omistuksessa olevan polkupyörän, työntekijälle ei muodostu veronalaista etua, jos pyörä lunastetaan käypään arvoon.

Työnantajan kustannukseksi jää kuukausittainen käsittelymaksu (12-17 €/kk/sopimus), johon voi sisältyä palveluntarjoajasta riippuen mm. vakuutus, jatkotakuu ja huoltopalvelut. Samalla kunta säästää polkupyöräedun osalta palkan sivukulut. Eläketurvakeskuksen mukaan verovapaa työsuhdepyöräetu on kuitenkin työansiota, josta maksetaan työeläkemaksu.

Polkupyöräedun toteutus tuo jonkin verran lisätyötä palkanlaskentaan ja hallintoon. Edun käyttöönotto vaatii palkkaohjelman päivityksen. Palkkalajin tilaus tuo lisäksi noin 1500 euron kertakustannuksen.

Työntekijälle ei muodostu veronalaista etua sähköavusteisen polkupyörän lataamisesta työpaikalla työn antajan lukuun.

Vuoden 2024 talousarvioon varataan tarvittava määräraha hallinto- ja talouspalveluiden vastuualueelle henkilöstöasioiden kustannuspaikalle.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.10.2023 § 18.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että:

  1. Puumalan kunta ottaa käyttöön verottoman työsuhdepolkupyöräedun 1.1.2024 lukien leasing-palveluna ja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden työsuhdepyöräetuun osana palkkaa 1200 euroon asti vuodessa (etu annetaan palkanosana eli se vähennetään bruttopalkasta).
     
  2. liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointietuja koskeva osa aloitteesta käsitellään henkilöstöaloitteen yhteydessä.
     
  3. Hallintopalvelut valtuutetaan laatimaan tarkemmat ohjeet ja periaatteet henkilöstöetujen käyttöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.