Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Taloustilanne 1-4/2021

PuuDno-2021-34

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Taloustiedot tammi-huhtikuulta 2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja investointien toteuman ajalta 1.1.-30.4.2021. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.