Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Otto-oikeus/viranhaltijoiden ja lautakuntien päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 11.5.2021.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.4. - 25.5.2021

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 6 Uuden yrityksen perustamistuki / Akkaya-Puumala Oy, 06.05.2021
§ 7 Uuden yrityksen perustamistuki / Puumalan Poiju Oy, 12.05.2021
§ 8 Uuden yrityksen perustamistuki / ValKar Oy, 14.05.2021
§ 9 Päätös koulutustuen myöntämisestä / Loistetta elämään, 21.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.