Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 21.4.2021
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 22.4.2021 ja 6.5.2021 sekä valtuusto 12.5.2021.
- Imatran kaupunki, kaupunginhallitus 3.5.2021 § 134: sopimus pyöräilylautan liikenteen järjestämisestä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä pyöräilylautan toimintaa koskevan sopimuksen Etelä-Karjalan Virkistyaluesäätiön kanssa.

2. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus maaliskuulta 2021. Puumalan työvoima 811, työttömät työnhakijat 88, työttömyysaste 10,9 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.