Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Vastaus selvityspyyntöön

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle on osoitettu selvityspyyntö koskien Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämistä. Selvityspyynnön tekijä on yksi kaavapäätöksestä aiemmin valittaneista. Oheismateriaalina on selvityspyynnöt (2 kpl). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan vastauksen selvityspyyntöön ja toteaa, että selvityspyyntö ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että selvityspyynnön tekijälle on vastattu asiaan riittävästi ja asianmukaisesti. 

 

 

Kunnanhallituksen jäsen Martti Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.