Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Valtuutettu Asko Luukkosen valtuustoaloite: skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan

PuuDno-2021-35

Kuvaus

Valtuutettu Asko Luukkonen (ps.) antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle 14.6.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa kirjallisen aloitteen: Skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan.

Aloitteen allekirjoitti myös valtuutettu Antti Kasanen.

 

Valmistelussa tulee huomioida nuorisovaltuuston kanta sekä sataman ja kirkonkylän kehittämisen linjaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että skeittialueen rakentamisesta pyydetään lausunto nuorisovaltuustolta. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen ja vapaa-aikatoimen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen toimi, vapaa-aikatoimi, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.