Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Taloustiedot

PuuDno-2021-34

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Käydään läpi taloustilanne aikaväliltä 1.1.-30.6.2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.