Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus, 12.8.2021.

  • § 144 Kalliin hoidon tasauksen palautuksen korjaus. Takaisinperintä virheellisestä palautuksesta, Puumala yhteensä 8.645,08 €.

- Vaalijalan kuntayhtymän hallitus, 18.8.2021.
 

2. Etelä-Savon Ely-keskus, 10.8.2021, päätös yleishyödyllisen investointihankkeen tuen maksamisesta. Hankkeen nimi: Puumalan reitistöjen investointihanke ajalle 23.4.2019 - 31.12.2020. Tukea hyväksytty maksettavaksi yhteensä (EU ja valtio yhteensä) 35.370,98 euroa.

3. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus heinäkuulta 2021. Puumalan työvoima 811, työttömät työnhakijat 63, työttömyysaste 7,8 %.

4. Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.