Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Pöytäkirjat

  • Puumalan hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 9.1.2017.
  • Puumalan teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.1.2017.

Kunnanjohtajan ja matkailu- ja kulttuurisihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 30.11.2016 - 23.1.2017.

 

Kunnanjohtaja
§1 Talonrakennuspalkkio / Olli Luukkonen, 02.01.2017
§1 Työsopimus/Jaana Komi, 16.01.2017
§2 Uuden yrityksen perustamistuki/Juhanila Oy, 12.01.2017
§6 Sähköisen palkkapalvelujärjestelmän hankinta, 12.12.2016
§7 Accuna-raportointijärjestelmän hankinta, 27.12.2016
§19 Talonrakennuspalkkio / Kauno Alastalo, 20.12.2016
§20 Kunnan vastaus riita-asiassa/Rakennusmiljöö Oy, 21.12.2016
§24 Työsopimukset/Kari Laamanen ja Niko Laukkanen, 23.12.2016
§25 Hallintopäällikön viran määräaikainen täyttäminen 1.1.-28.2.2017, 30.12.2016

Matkailu-ja kulttuurisihteeri
§4 Jalkapuuteatterin kohdeavustus, 22.12.2016
§5 Puumalan Taideyhdistyksen kohdeavustus, 22.12.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 §.n mukaista otto oikeutta hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan, kunnanjohtajan sekä matkailu-ja kulttuurisihteerin tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat