Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi

PuuDno-2017-31

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuusto valitsi kokouksessaan 8.12.2014 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat vuosiksi 2015 - 2016.

Kuntaliiton tulkinta valtuuston puheenjohtajiston toimikaudesta on seuraava:
Jos valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi, puheenjohtajiston toimikausi jatkuu suoraan lain nojalla toukokuun 2017 loppuun. Näin ollen asiasta ei ole tarpeen kunnassa tehdä päätöstä. Jos puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikaudesta, valtuuston tulisi valita puheejohtajisto 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Vuosiksi 2015-2016 tai vuodeksi 2016 valittu puheenjohtajisto hoitaa tehtäväänsä siihen saakka, kunnes uusi puheenjohtajisto on valittu. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valita puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat