Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Puumalan historia III-osan laadintaa koskeva työryhmäraportti

PuuDno-2017-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.2.2016 nimennyt historiatoimikunnan. Toimikunnan tehtäväksi tuli vuoden 2016 aikana laatia kunnalle esitys mahdollisen Puumalan historian III – osan laatimistarpeesta, teoksen budjetista, kirjoittajasta, aikataulusta sekä teokselle asetettavista muista tavoitteista.

Toimikunta on jättänyt asiaa koskevan raportin kunnanhallitukselle. Koko kirjahankkeen nettokustannuksiksi on arvioitu noin 150 000 euroa. Merkittävin osuus kustannuksista syntyy käsikirjoituksen laadinnasta, jonka resurssitarve on arviolta noin 2,5 henkilötyövuotta. Raportissa ehdotetaan, että päätös historiakirjan toteuttamisesta jätetään kesällä 2017 aloittavalle kunnanvaltuustolle. Tämän lisäksi raportissa todetaan, että mikäli valtuusto päättää laatia historian, tulee työtä ohjaamaan valita erillinen historiatoimikunta, johon tulee koota toimijoita, jotka voivat edesauttaa ja ohjata kirjoittajan työtä, sekä valita kirjan kirjoittajan. Historiatoimikunnassa on syytä olla mukana myös historiatutkimuksen ammattilaisia. Myös työn tavoitteita on käyty läpi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä raportin tietoonsa saatetuksi, ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat