Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 1.2.2017.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kasanen ja Minna Korhonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Piskonen ja Riitta Pellava.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat