Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kustannussopimus Puumalan sota-ajasta kertovaa kirjaa koskien

PuuDno-2017-18

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalassa on jo useiden vuosien ajan taltioitu aineistoa viime sotien ajan tapahtumista sekä sodan vaikutuksista Puumalaan ja puumalalaisiin. Aineiston keräämistä on harjoitettu muun muassa Puumalan kansalaisopiston ”Puumalan sota-ajan perinnetiedot talteen” -kursseilla.

Ari Raunio on ollut mukana ohjaamassa työtä. Raunio on aiemmin julkaissut useita sota-aikaa liittyviä teoksia, mm. teoksen Puumalan uhrit isänmaalle. Raunion edustaman Suomen sotakirjuri Oy:n kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva kustannussopimus, jonka mukaisesti Suomen sotakirjuri Oy laatisi käsikirjoituksen edellä mainittua aihetta koskevasta kirjasta (noin 300 liuskaa). Puumalan kunta vastaisi kirjan taitto- ja painatuskustannuksista ja saisi omaan käyttönsä 100 kappaleen erän teoksesta. Kirjan myyntituotot jäisivät Suomen sotakirjuri Oy:lle. Taiton ja painatuksen kustannukset, joista kunta vastaisi, olisivat enintään noin 10 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää kustantaa "II maailmansodan vaikutukset Puumalalle" (työnimi) -teoksen liitteenä olevan kustannussopimuksen mukaisesti. Kustannukset katetaan kunnanhallituksen vastuualueelta, kustannuspaikalta 5000, hallitus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat