Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kunnanvaltuuston kokouksen 12.12.2016 päätösten laillisuus ja täytäntööpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 56 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 12.12.2016 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston tomivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 48 Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019
- tiedoksi: esimiehet, tilintarkastaja

§ 49 Hallintopäällikön, ruokapalvelupäällikön ja maankäyttöteknikon virkojen perustaminen sekä virkanimikemuutokset 1.1.2017 lukien
- ote: Tuula Vainikka, Leena Torvinen, tiedoksi: palkkahallinto, Annakaisa Arilahti, Merja Tuomainen, Irmeli Luukkonen

§ 50 Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2017 alkaen
- tiedoksi: esimiehet

§ 51 Päiväkodin myyminen
- ote: ostaja, tiedoksi: teknisen palvelujen toimiala, talouspalvelut

§ 52 Lainan myöntäminen Puumalan Vesiosuuskunnalle
- ote: Puumalan Vesiosuuskunta, tiedoksi: talouspalvelut

§ 54 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut keväällä 2017
- tiedoksi: valtuusto, ensimmäiset varavaltuutetut, tarkastuslautakunta, kunnan johtoryhmä

§ 55 Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017
- tiedoksi: Verohallinto, Kuntaliitto

 


 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat