Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kaavoituskatsaus 2017

PuuDno-2017-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 19.1.2017 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Kaavoituskatsaus pidetään julkisesti nähtävänä teknisessä toimistossa 17.3.2017 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen 19.1.2017 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat