Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet
- Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2016 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2017: Puumala 8.591.256 €.
- Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2016 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2017: 6.573,54 €.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2016 perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2017.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 1.12.2016 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2017: Yksikköhinta 26,00 €, ohjaustunteja 557, valtionosuus 57 % = 8.255 €.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2016 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2017: Puumala -345.889 €.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.12.2016 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2016 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu: Puumala +7 tuntia.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2016 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2016: Puumalan rahoituksen muutos +19.616 €.

2. Pöytäkirjat ja otteet:
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 30.11.2016.
- Saimaan Virkistysalueyhdistys ry, vuosikokous 22.11.2016.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 1.12.2016, 5.12.2016 ja 19.1.2017 sekä valtuusto 9.12.2016.
- Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 19.12.2016 ja 23.1.2017 sekä maakuntavaltuusto 12.12.2016.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 14.12.2016 ja 18.1.2017.
- Itä-Savon sairanhoitopiirin kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuoltojaosto,15.12.2016.
- Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntavaltuusto, pöytäkirjaote 12.12.2016 § 18: Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava: ehdotusvaihe ja hyväksyminen.
- Itä-Savon sairanhoitopiirin kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuoltojaosto, pöytäkirjaote 12.1.2017 § 4:Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2017.

3. Etelä-Savon ELY-keskus, 20.12.2016: Päätös tuesta yritysryhmähankkeeseen matkailukauden jatkaminen Puumalassa. Tukea myönnetty 159 375,00 euroa. Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 75 % prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hankeen toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2018.

4. Etelä-Savon maakuntaliitto, talousarvio- ja toimintasuunnitelma 2017 - 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat