Kunnanhallitus, kokous 30.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Henkilöstöraportin 2015 vertailutietopankin raportit

PuuDno-2016-56

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on mukana KT:n (kuntatyönantajat) kuntatyönantajille tarkoitetussa henkilöstöraportoinnin vertailutietopankissa. Vertailutietopankin tavoitteena on kerätä henkilöstöraportin keskeiset tunnusluvut palvelemaan kuntatyönantajia heidän omassa kehittämistyössään. Keskeiset tunnusluvut perustuvat KT:n henkilöstöraporttisuositukseen ja ne kerätään vuosittain.

Vertailutietopankissa kuntatyönantajat voivat tarkastella omia tietojansa ja tulostaa niistä raportin. Kuntatyönantajat voivat myös verrata omia tietojansa muiden vastaaviin tietoihin.

Palvelujohtaja on ottanut oheismateriaalina olevat kaksi raporttia, joista toisessa on Puumalan kunnan tietojen lisäksi keskiarvo kaikkien vertailutietopankissa olevien tiedoista ja toisessa raportissa  Puumalan kunnan tietojen lisäksi keskiarvo kahdesta eteläsavolaisesta kunnasta, jotka ovat ainoat vertailutietopankissa olevat Etelä-Savon kunnat Puumalan lisäksi.

I raportin, jossa on Puumalan kunnan tiedot ja kaikkien vertailutietopankissa olevien keskiarvo, voi todeta seuraavaa:

Puumalan kunnassa

 • vakinaista henkilöstöä ja työllistettyjä oli enemmän kuin muilla
 • naisia oli vähemmän kuin muilla
 • henkilöstön keski-ikä oli korkeampi, vaihtuvuusprosentti suurempi ja eläköityminen suurempaa kuin muilla
 • vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli samalla tasolla muiden kanssa
 • vuosilomien prosenttiosuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli suurempi kuin muilla
 • perhevapaiden prosenttiosuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli pienempi kuin muilla
 • terveysperusteisia poissaoloja oli vähemmän kuin muilla
 • henkilöstökoulutuksiin sekä johtamis- ja esimieskoulutuksiin/-valmennuksiin osallistuttiin huomattavasti vähemmän kuin muut
 • työvoimakustannuksia kohdistui työnantajan eläke- ja muihin sosiaalivakuutusmaksuihin sekä muihin kustannuksiin enemmän kuin muilla
 • kokonaisansiot olivat pienemmät kuin muilla.

II raportin, jossa on Puumalan kunnan tiedot ja kahden muun etelä-savonlaisen kunnan keskiarvo, voi todeta seuraavaa:

Puumalan kunnassa oli

 • vakinaista henkilöstöä oli enemmän kuin muilla
 • naisia oli vähemmän kuin muilla
 • henkilöstön keski-ikä oli korkeampi, vaihtuvuusprosentti suurempi ja eläköityminen suurempaa kuin muilla
 • vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli samalla tasolla muiden kanssa
 • vuosilomien prosenttiosuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli suurempi kuin muilla
 • perhevapaiden prosenttiosuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli pienempi kuin muilla
 • terveysperusteisia poissaolot olivat lähes samalla tasolla muiden kanssa
 • henkilöstökoulutuksiin sekä johtamis- ja esimieskoulutuksiin/-valmennuksiin osallistuttiin huomattavasti vähemmän kuin muut
 • työvoimakustannuksia kohdistui muihin kustannuksiin enemmän kuin muilla
 • kokonaisansiot olivat pienemmät kuin muilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä vertailutietopankin raportit tietoonsa saatetuiksi, keskustelee raporteista ja niiden tulosten aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä sekä antaa asian kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä vertailutietopankin raportit tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat