Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 1.11.2017 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Keijo Montonen ja Laura Pitkonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.