Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Otto-oikeus teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksiin

Kuvaus

Pöytäkirja

  • Teknisen lautakunnan pöytäkirja 27.10.2017

Vs. kunnanjohtajan ja markkinointipäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 27.9.2017 - 24.10.2017.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§11 Uuden yrityksen perustamistuki/MikroPETE, 12.10.2017
§12 Talonrakennuspalkkio / 623-423-4-0132, 19.10.2017

Markkinointipäällikkö
Hankintapäätös:
§1 Puumala II:ssa maailmansodassa -kirjan painotyö, 13.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta teknisen lautakunnan, vs. kunnanjohtajan eikä markkinointipäällikön tekemiin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.