Kunnanhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Kunnanvaltuuston kokouksen 9.10.2017 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos "kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi".

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 9.10.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lanvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 59 Kunnanjohtajan sijaisen vaali
- ote sähköpostilla kunnanjohtajan viransijaisuutta hakeneille, talouspalvelut/palkat.
§ 60 Vuosikolmannesraportti tilanteesta 31.8.2017
- tiedoksi: esimiehet, asuntosihteeri, talouspalvelut.
§ 61 Kotiniemen vaiheittainen asemakaavan muutos 2017
- ote: Etelä-Savon Ely-keskus, muistutuksen jättäneet
- kuulutus päätöksestä Puumala-lehdessä 19.10., kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www.sivuilla. 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.