Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus valitsee tälle sähköiselle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 29.6.2020 ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 1.7.2020 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Keijo Montonen ja Olli Luukkonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Montonen ja Olli Luukkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.