Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Vuosikolmannesraportti tilanteesta 30.4.2017

PuuDno-2017-119

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa käytännössä samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, noin -5,1 miljoonaa euroa (31,6 % budjetoidusta). Toimintatuottojen osalta huhtikuussa toteutettu jätelaskutus vääristää lukuja edellisvuoteen nähden, mutta tämän kompensoi se, että vuonna 2016 alkuvuoteen kohdistui poikkeuksellisen korkeat puunmyyntituotot. Tuottojen kertymä oli kaikkiaan 34,9 prosenttia koko vuoden budjetoidusta. Toimintakulujen kehitys on ollut edellisvuoden kaltaista, noin 32,0 % budjetoidusta.

Valtionosuudet tulevat toteutumaan hieman ennakoitua korkeampina, mikä tarkoittaa myös noin 100 000 euron kasvua edellisvuoteen verrattuna. Verotulot ovat sen sijaan odotetusti vähentyneet varsin selvästi johtuen veroprosentin alentamisesta ja kilpailukykysopimuksesta. Huhtikuun lopussa vähenemä oli noin 100 000 euroa (3,8 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Verotuloista merkittävin osa kohdistuu kiinteistöverotuksen vuoksi viimeisellä vuosikolmannekselle. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulojen kertymä koko vuodelta tulisi olemaan osapuilleen budjetoidun kaltainen.

Vuosikatetta oli huhtikuun lopussa kertynyt noin 220 000 euroa, mitä voidaan pitää vuodenaikaan nähden hyvänä määränä. Toiminnan ja investointien rahavirta oli vielä tätä enemmän positiivinen, syynä päiväkodin myynti ja vähäinen investointitaso alkuvuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2017 tietoonsa saatetuksi, ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat