Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kunnanjohtajan ja hallintopäällikön hankintapäätökset ajalta 12.4. - 23.5.2017.

Hallintopäällikkö
§1 Sympa HR Taimi-järjestelmän hankinta, 09.05.2017 Hankintapäätös

Kunnanjohtaja
§1 Johtamisvalmennuksen hankinta esimiehille ja johtaville luottamushenkilöille, 28.04.2017 Hankintapäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat