Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 30.5.2017 ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 31.5.2017.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Korhonen ja Olli Luukkonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat