Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kunnanvaltuuston kokouksen 2.5.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 2.5.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 12 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.5.2017 alkaen
- tiedoksi: hyvinvointilautakunta, palvelujohtaja, päivähoidon laskutuksia hoitava toimistosihteeri.

§ 13 Puumalan kunnan konserniohje 1.6.2017 alkaen
- tiedoksi: asuntosihteeri, taloussihteeri.

§ 14 Pistohiekan alueen maankäyttösopimus Metsähallituksen kanssa
- ote: Metsähallitus
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala.

§ 15 Pistohiekan ranta-asemakaavan hyväksyminen
- ote: Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus
- tiedoksi: muistutuksen tehneet, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupunki, Museovirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Metsähallitus, Vesialueen omistajat.
- Ilmoitus: Puumala-lehti, kunnan ilmoitustaulu, kunnan www-sivut.

§ 16 Kunnan palkkiosääntö 1.6.2017 alkaen
- tiedoksi: toimialajohtajat, tarkastuslautakunnna sihteeri, nuorisovaltuuston sihteeri, talous- ja palkkahallinto.

§ 17 Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen
- tiedoksi valtuustolle, ei toimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat