Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996) mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvottelukunta keskuudestaan.

Neuvottelukunnan tehtävät
Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on

  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä poliisin toimintaa,
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:


Valtuusto päättää valita tomikaudekseen Itä-Suomen poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat